Je možné mít virtuální trvalé bydliště?

Mít střechu nad hlavou patří bezesporu mezi základní potřeby každého člověka. To platí zvláště v našich klimatických podmínkách, kde v zimě teploty klesají i hluboko pod bod mrazu. Bohužel, zdaleka ne každý má to štěstí, že má svůj domov.

To je však v podstatě v rozporu se zákonem, neboť ten požaduje, aby každý člověk měl své trvalé bydliště, kde je možné jej zastihnout. To je uvedeno i na občanském průkaze. Toto opatření bylo zavedeno především proto, aby bylo možné zasílat úřední korespondenci, avšak nelze pochybovat, že se najdou i jiná využití.

mít kde bydlet patří k základním potřebám

Co mají ale dělat již zmínění bezdomovci, či lidé, kteří se v podstatě neustále stěhují nebo bydlí v mobilním domě nebo karavanu a nemají tak stálou adresu? Pro ně může být řešením virtuální trvalé bydliště. Jedná se v podstatě o jakousi formu pronájmu, kdy si od dané firmy v podstatě pronajmeme adresu, na které však nebydlíme. Slouží v podstatě jen k tomu, aby nám tam chodila pošta. Z tohoto důvodu je také podstatně levnější než klasický podnájem, zejména při dnešních cenách. Není tedy divu, že mnoho cestovatelů si vybírá právě tuto možnost. Pro klasické bezdomovce však není příliš vhodná. I když je totiž levnější než běžný nájem, stále je mimo finanční možnosti mnoha z nich.

nemovitosti jsou dnes rekordně drahé

V takovém případě dostanou tito lidé automaticky přidělenou adresu na místním obecním úřadě, kam si musí pravidelně docházet pro poštu. To platí i v případě, kdy využívají například možností ubytovny či jiného sociálního zařízení. Tyto totiž jsou, nebo by alespoň měly být, pouze dočasným řešením, a nelze je tedy uvádět jako trvalé bydliště.

Samozřejmě to není ani zdaleka ideální model, avšak v současnosti nic lepšího nemáme. Jak již bylo řečeno, virtuální bydliště není pro tyto lidi vhodné. To je také důvod, proč tato možnost obecně není příliš využívána. Stále tu však je a je dobré o ní vědět. Nikdy totiž nevíme, kdy se nám bude hodit.