Pomoc s podnikáním nemusí stát majlant

Někdy je člověk prostě tak nějak hnán k tomu, aby něco začal konečně tvořit. Může to být dětský sen, může to být jenom dobrý nápad, co nás může dohnat k tomu, že bychom se chtěli něco více dozvědět o podnikání a možná i založit nějakou tu společnost. Začít je to nejtěžší, co může být, a to je v jakékoliv jiné lidské činnosti všude stejné. Začíná se vždycky ztěžka, pokračuje se i lépe a skončit můžete ze dne na den, ani se neotočíte. Lidský život je hrozně krátký, a pokud jste nestačili za těch několik let vstřebat také právní úpravu, která se týká podnikání a živností, tak jste pravděpodobně asi mírně ztraceni kdykoliv, kdy se podíváte do živnostenského zákona nebo zákona o korporacích.
svět byznysu

Bezplatná pomoc

Není však všem dnům konec a zvláště lidé, kteří jsou naprosto ztraceni v právní úpravě, se mohou konečně dobrat k nějakému výsledku. Na Univerzitě Palackého v Olomouci totiž začal působit americký profesor práva a zkušený korporátní právník Michael Schlesinger, který zde otevřel novou kliniku práva a podnikání. Klinika bude zapojena do už běžícího projektu Studentské právní poradny, která poskytuje zdarma právní radu všem, kteří si najdou ten čas a objednají se do poradny a jsou povolní svěřit své záležitosti studentům, kteří mu bezplatně vyhotoví právní radu. Profesor Schlesinger chce rozjet svojí kliniku po vzoru té v Chicagu, kde tamní studenti práva pomáhají bezplatně lidem, kteří by si jinak nemohli dovolit advokáta na založení společnosti či jsou diskriminováni úřady pro svoji barvu kůže.
computer a černoch

Klinika slouží všem

Ať už máte nějaký palčivý problém nebo si chcete jenom založit nějaké úspěšné podnikání, je to přesně něco pro vás. Klinika pomáhá i minoritám, které se cítí být v české společnosti poněkud „vynechány“, co se týče podnikatelského světa. Vietnamská či romská menšina je značně stigmatizována českou společností a právě prof. Schlesinger by chtěl změnit to přesvědčení, že tito lidé neumí podnikat nebo podnikají na černo a že jinak jim to nepůjde.