Jak vnímat drogy?

Existuje velké množství drog a každá z nich na lidský organismus působí trochu jinak. Dokonce se dá říct, že na každého jedince droga bude mít rozdílný účinek. Tento efekt je dán tím, že organismus každého z nás funguje trochu odlišně, produkuje se nám jiné množství enzymů, hormonů, neurotransmiterů atd., takže drobné odlišnosti v působení drogy budou. Některé z nich mají za úkol stimulovat organismus, dodat množství energie. Nejjednodušší drogou, která tento efekt zajišťuje je kofein, z nelegálních například extáze. Jiné naopak aktivitu snižují, tlumí organismus a obvykle se dostavuje také pocit menší fyzické i psychické bolesti.

marihuana

Velkou a kontroverzní otázkou zůstává, zda mají být určité drogy legální. Názory se zde doopravdy míchají a není jednoduché si na tuto problematiku udělat vlastní názor. Hlasy, které se ozývají pro legalizaci některých měkkých drog vychází z argumentů, že stejně drtivá část populace se ke drogám dostala již v mladistvém věku, takže tím, že jen tento problém postavíme do světla legalizace jednoduchost, jak se například k marihuaně dostat nebude zvýšena. Pozitivně se tímto krokem ovlivní psychika „je to zakázané, to musím m zkusit“, snadněji se bude kontrolovat čistota drogy a sníží se tak zločinnost, která v tomto obchodě bují.

kratom v pilulkách

Na druhé straně, lidé, kteří jsou proti tomuto rozhodnutí zastávají názor, že i právě zákaz má určitý psychologický dopad a určitá část populace naopak zákony ctí. Navíc nám existence zákona a v tomto případě také jeho rozumnost do jisté míry dokazují, že se stále jedná o návykové látky, se kterými není radno si zahrávat. Proto je poměrně diskutovaným tématem kratom. Jedná se o návykovou látku, která se v lékařství používá proti bolesti a jelikož není právně ošetřena, velmi snadno se k ní dostávají i mladí a dospívající lidé.