Protivníkovi tváří v tvář

Úspěch je opojný a jen těžko byste našli někoho, kdo by si ho nechtěl plnými doušky vychutnávat. Obzvláště v podnikání je motivujícím a hlavně hnacím motorem. Ovšem bez problémů to nebude a samo od sebe to taky nepůjde. Ale nesmíte se poddat prvním nezdarům a bát se čelit konkurentům, kterých bude přibývat. Prostě konkurence tu byla, je a bude.
V první řadě si musíte uvědomit, v čem jste jedineční a v čem máte navíc. To je váš kapitál a ten maximálně využijte. Vědět o něm by měli i vaši zákazníci a je jen na vás, jakou metodu zvolíte, abyste je o tom přesvědčili. Hrdě prezentujte to, v čem jste dobří a jaké jsou vaše kladné stránky.
namalované ruce
Sledujte také dění kolem sebe, nesmíte se nechat opít prvními úspěchy, krok musíte držet i dál a mít přehled o všem novém, co se ve vašem oboru děje. Po očku sledujte, jak si počíná konkurence, s čím přichází na trh a jaký je zájem o jejich služby nebo produkty. Nikdy nekopírujte, vytáhněte do boje s vlastními nápady.
Co se týká znalostí a zkušeností, které dosud máte, samo o sobě to stačit nebude. Věnujte pozornost nejen tomu, čemu rozumíte, ale mějte i širší přehled o tom, co se děje v jiných oblastech, může to pro vás být velkou inspirací. Ač se to na první pohled nezdá, spousta oborů je alespoň okrajově spjata. O krok napřed byste měli být nejen před konkurencí aktuální, ale i tou, která může, i když nemusí, v budoucnu přijít.
vítězné schody
Ne vždy platí, že nejlevnější je nejlepší a že na nízkou cenu přitáhnete klientelu. Sázet byste měli především na kvalitu a originalitu. S tím také souvisí vaše dobrá pověst a doporučení zákazníků dalším, potencionálním. Pokud se vám zdá i tohle málo, pak můžete zákazníkovi nabídnout služby spojené s prodaným výrobkem, např. opravy.
Podnikání je běh na dlouho trať, proto se nespokojte s přežíváním ze dne na den, ale myslete daleko dopředu. Jen tak budete schopni čelit konkurenci.